APIE MUS

About UsPrekių pirkimo ir pardavimo taisyklės

7.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis interneto parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės ir kitos interneto parduotuvėje bodysport.lt numatytos sąlygos.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti nurodytu adresu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios Taisyklės.

7.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją.

7.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti interneto parduotuvėje bodysport.lt įsigytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę ar kiek įmanoma savo savybėmis panašią prekę. Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas.
7.5. Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 4.2 punkte numatyta teise, vadovaujantis Taisyklių 4.3 sąlygomis, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 7 (septynias) darbo dienas, skaičiuojamas nuo grąžintos prekės gavimo dienos.