APIE MUS

About UsPrekių pirkimo ir pardavimo taisyklės

Siekdami užtikrinti patikimą ir saugų mūsų prekių įsigijimą internetu bei abiejų šalių teisių ir teisėtų interesų apsaugą, rekomenduojame atidžiai perskaityti žemiau pateiktas prekių pirkimo ir pardavimo taisykles (toliau - Taisyklės), kurios laikytinos tarpusavio sutartimi.

Prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės